donderdag 7 juli 2011

Golfballen en reputatie

Het woord ballen heeft voor mij twee betekenissen. De eerste is wat Hollands, zoals wij in Limburg zeggen, en dan gaat het over het synoniem voor geld. De tweede betekenis die ik er aan hecht zijn: golfballen. Er zijn natuurlijk meer betekenissen van genoemd woord, maar over zaken die zich onder de gordel afspelen, wil ik het hier niet hebben. Golfen is mijn lust en mijn leven. Uiteindelijk is het spelen van golf - is mijn ervaring - geen wedstrijd tegen anderen, maar vooral tegen jezelf. Het is een zeer individuele sport die niettemin kan leiden tot fijne gesprekken en goede vriendschappen. Het succes hangt af van drie dingen: je vaardigheid, concentratie en de fysieke vorm van de dag. Niet voor niets heeft men ten opzichte van het laatste de term handicap in het leven geroepen. Soms word je daar ongenadig mee geconfronteerd. Laat ik u vertellen hoe ik tot deze gedachte kom.

Mijn vaste standplaats voor Golf is de golfbaan van Herkenbosch. Daar wordt jaarlijks de Presidentscup "gelopen" en ook dit jaar deed ik weer mee. Ook dit jaar moest ik de par voorlopen. Het ging allemaal voorbeeldig en ik waande mij onverslagen. Helaas was men vergeten de toch wel respectabele handicap van 12 van het resultaat af te trekken. Tot iemand zich dit feit herinnerde. Bijna de hele club deed het beter dan ik. Weg met mijn imago als schier onverslaanbare golfer. Zoiets is een enorme teleurstelling voor de ware golfer, waartoe ik mijzelf heb benoemd. De helft van de aanwezig spelers overtroefden mijn hoog gewaande score. Dit zijn dompers die aankomen. Mijn reputatie aan gruzelementen.

Ik heb er wel een les uit getrokken, al is dat dan via een omweg. Een goede reputatie opbouwen is moeilijk, zeker in deze tijd. Want via het internet en allerlei computers is er zo langzamerhand sprake van een collectief mondiaal geheugen. Misstappen worden herinnerd, vaak op momenten dat het je slecht uitkomt. Als Holbox werken we dag aan dag aan die reputatie, door in ons werk geen steken te laten vallen en te doen wat we beloven. In de eerste plaats doen we dat voor onze klanten, in de tweede plaats voor onszelf. Op zeer vervelende momenten herinnert iemand zich je handicaps, die vervolgens breed worden uitgemeten. Er is altijd wel iemand die iets onthoudt van je missers. Met die les van het golfveld ben ik toch goed geluimd naar huis gegaan. Een illusie armer en een wijsheid rijker.