vrijdag 18 maart 2011

Over Leviticus, Mohamed, asperges en papiergebruik

De meeste mensen vermoeden in mij terecht geen theoloog, al weet iedereen dat elke Limburger wel iets heeft met het katholicisme. Ik maak daar geen uitzondering op. Als goede katholiek weet ik dat na het carnaval de vastentijd aanbreekt. De zogenaamde 40-dagen tijd, waarin de kerk eigenlijk toch wel vindt dat we het met de consumptie een tijdje wat kalmer aan moeten doen.

Voor Limburgers is dat extra moeilijk, omdat uitgerekend in deze tijd de eerste asperges uit de Zuidelijke kassen komen. En niet lang daarna ontworstelen deze ‘Asparagus officinalis’ zich ook uit de koude grond. En ook met de nieuwste aardbeien wordt het weer smullen. In deze vastentijd is de Limburgse geest zeker gewillig om zich van gastronomische verleidingen te onthouden. De keerzijde daarvan is het feestelijke besef dat het vlees is soms letterlijk zwak is in deze culinair attractieve tijden.

De vastentijd dateert al van eeuwen her. In het oudtestamentische Bijbelboek Leviticus hoofdstuk 23 is daar meer over te vinden. De symboliek is de tocht van de Israëlieten door de woestijn, die zo’n 40 jaar duurde voor ze in het beloofde land aankwamen. De profeet Mohamed was ook een voorstander van vasten. In de Koran 2:183 beveelt hij de ware gelovigen 40 dagen Ramadan te houden. Er zijn overigens meer wereldgodsdiensten die vasten nuttig vinden.

De vasten hebben in de huidige tijd hun betekenis verloren. Daarom kijk ik liever naar de achterliggende gedachte ervan. En die is: je realiseren dat er meer op de wereld is dan onbeperkte consumptie. Dat geldt ook voor grondstoffen. Dat is één van de redenen, waarom wij de nodige certificaten hebben behaald op het gebied van papiergebruik en hergebruik. Voor elke boom die verloren gaat bij de papierproductie, komt er een nieuwe terug. Wij van Holbox garanderen dat ons klanten. We doen dat niet alleen omdat ze dat van ons vragen, maar vooral uit overtuiging dat we de aarde te leen hebben.

Voor u nu gaat denken dat ik te diep en serieus op de materie inga, kan ik u te uwer geruststelling melden, dat ik over het algemeen de mening ben toegedaan dat genieten moet. Elke dag. Maar het kan geen kwaad om er af en toe bij stil te staan dat niet alle verworvenheden van onze maatschappij vanzelfsprekend zijn. Op de asperges na dan. Want die zijn te lekker om te laten staan.