woensdag 22 september 2010

FSC- en PEFC- keurmerken voor Holbox: Meer milieu zonder Meerprijs

Op het gebied van milieu zien sommige inkopers van ons drukwerk en onze displays letterlijk door de bomen het bos niet meer. Ze willen milieuvriendelijk bestellen, maar hoe pak je dat aan?

Het antwoord is: zaken doen met een bedrijf dat het FSC-certificaat heeft. Welaan… sinds 15 september hebben we dit getuigschrift, dat bewijst dat wij wel heel voorzichtig met het milieu omgaan. We hebben nóg een getuigschrift gekregen, namelijk: PEFC. Voor ik hier verder op inga even iets over de FSC en PEFC. De lettercombinatie FSC staat voor de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). Het is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Dat keurmerk krijg je niet zomaar. We hebben er ook heel wat voor gedaan om dit merk in de wacht te slepen.

Ook hebben we het keurmerk PEFC gekregen. PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen". Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het wij rekening houden met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu én in de toekomst. Bosbeheer is iets wat Holbox erg aan het hart gaat. Vandaar dat we zeer verguld zijn dat we ook dát certificaat in de wacht hebben gesleept.

Het is zeker dat er heel wat mooie stammetjes illegaal of milieuonvriendelijk worden omgekapt. Veel daarvan zijn bestemd voor verwerking in de papierindustrie. Zoals bekend worden veel papiersoorten gemaakt van papiercellulose, textiel en wat vulstoffen. Het hout van papier dat Holbox gebruikt komt uit verantwoord beheerde bossen, dus niet uit bossen die illegaal worden gekapt of waarvan het hout niet aan de door de FSC gestelde voorwaarden voldoet. Met andere woorden: u en uw klant weten zeker dat Holbox u niet opzadelt met milieuonvriendelijke papier- en kartonwaren waarvoor bijvoorbeeld beschermde bossen hebben moeten wijken.

Persoonlijk vind ik dat de milieubewuste keuze voor onze materialen tot onze maatschappelijke taak behoort. Net als vele anderen hebben wij het ook al jaren over de juiste combinatie van people, planet en profit. Het verschil met die anderen is echter dat wij er ook wat aan doen. En het mooie in dit geval is: milieuvriendelijk papier kost u geen cent meer!