maandag 22 februari 2010

Carnaval. Een serieuze aangelegenheid

Wij Limburgers hebben het odium dat we wat luchtiger in het leven staan dan de Nederlanders boven de grote rivieren. Dat is misschien ook wel zo. Gemiddeld zullen wat meer genieten en wat losser in gedrag zijn dan de Noorderlingen. Wellicht dat een blad als Navenant dat wij uitgeven, daarom zo goed loopt in de Zuidelijke gewesten. Het wordt anders als men aan ons carnavalsfeest komt. Dan zijn we heel serieus.

Zo dreigde de Gemeente Echt-Susteren waar Holbox is gevestigd, een carnavalssubsidie van €3950,-- terug te draaien. Die subsidie geldt het binnenhalen van de zogenaamde Blauw Sjuut. Vertaald: een blauwe schuit. Op deze schuit op wielen laat prins Carnaval zich vervoeren om de sleutels van de stad in ontvangst te nemen. Uit handen van de burgemeester welteverstaan. Toen de Gemeente aankondigde geen geld meer in deze traditie te willen steken, raakten de gemoederen behoorlijk verhit. Dit boze feit haalde zelfs de kolommen van De Limburger.

Veel mensen denken dat het Limburgse Carnaval een zuipfestijn is. Natuurlijk wordt er een biertje gedronken, maar nog belangrijker is het aanhalen van de sociale banden met elkaar en het beleven van Cultuur met een grote C. Dat vinden we in het zuiden dermate belangrijk, dat we van 6 – 8 maart zijn gesloten. Natuurlijk nemen we de telefoon wel op, maar u kunt er op rekenen dat de meeste medewerkers graag aan deze traditie willen deelnemen. Dat geldt ook voor onze medewerkers in Polen, waar wij ook zijn gevestigd. Daar duurt het carnaval overigens nog een paar dagen langer.

Kunnen Noordelingen carnaval vieren? Deze mooie traditie is in de loop der jaren langzamerhand naar boven gekropen. Het is mij bekend dat Groningers en Friezen ook behoorlijk uit hun dak kunnen gaan. Of is het nog steeds als de uitspraken die Godfried Bomans in 1968 deed voor de Wereldomroep? Als u daarnaar wilt luisteren om u een oordeel te vormen, klik dan hier: Alaaf!